Folkehøyskolen i Vestby skal ha ny rektor

POPULÆRT: Hip hop er én av mange linjer den nye rektoren må holde styr på.

POPULÆRT: Hip hop er én av mange linjer den nye rektoren må holde styr på. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

15. mars går fristen ut for søkere til rektorstillingen ved Follo folkehøgskole.

DEL

Folkehøyskolen i Vestby eies av Akershus fylkeskommune og har inntil 105 elevplasser og linjer for band, dans, film, hiphop, musikal, personlig trener og vokal.

Les også: Folk fra hele landet vil gå på hip hop

Det søkes etter en leder som kan støtte opp under skolens verdigrunnlag og videreutvikle et godt læringsmiljø for en åremålsperiode på seks år. Åremålet starter 1. august 2017 og det er rektor Jan Martin Medhaug som nå skal erstattes med en ny leder.

- Jeg har ennå ikke oversikt over hvor mange som har søkt, sier fylkesdirektør John Arve Eide og legger til at dersom man ikke får tilstrekkelig med søkere, er det mulig å forlenge fristen.

På spørsmål om stillinger av denne typen er populær, sier fylkesdirektøren at den i hvert fall er annerledes enn andre skolestillinger fylkeskommunen har ansvaret for å besette.

Styret har det overordnede ansvar for elevenes læringsmiljø, rektor er skolens øverste pedagogiske leder og har betydelig handlefrihet innenfor gitte rammer i lov- og avtaleverk og rapporterer til fylkesrådmannen. Rektor skal inspirere til og tilrettelegge for et lærende fellesskap og arbeide i henhold til og forholde seg til lov og forskrift for folkehøgskolen, skolens styre og til skoleeier, står det i utlysningsteksten.

Artikkeltags