Siden 2002 har sparebankstiftelsen DNB delt ut hele tre milliarder kroner til allmennyttige formål.

Pengene kommer fra utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB og i høst blir det gitt ut hele 74,5 millioner kroner til 319 ulike formål på Østlandet.

Flere av disse er lokale klubber og organisasjoner, som har søkt på penger til konkrete ting.

– Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. «Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon, heter det i en pressemelding.

  • Vestby SSB – 1.000.000 kroner til skatepark
  • Hølen skateklubb – 300.000 kroner til skatepark
  • Moss seilforening – 150.000 kroner til følgebåt
  • Moss Undervannsklubb – 150.000 kroner til båt
  • Moss Spellemannskompani – 110.000 kroner til nye komposisjoner av musikkstykker for trekkspillorkester
  • Kirkens Bymisjon Østfold, Moss – 100.000 kroner til utlånsutstyr
  • Moss Basketballklubb – 30.000 kroner til basketballer, kurver og videokamera