SV vil ha lysløype mellom Hølen og Son

– Turveien mellom Son og Hølen er mye brukt, men mange vegrer seg for å gå der i vintermørke, sier Signy Svendsen i Vestby SV.