Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder Vestby kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018. Det er halvparten så mange som i 2017 da kommunen ble bedt om å bosette 20. Vestby vedtok selv å bosette 25 det året.

Vestby har som alle andre kommuner i landet fått frist til å fatte vedtak og sende svar til direktoratet inne 6. januar i 2018.

Direktoratet har anmodet at 4.202 flyktninger får bosette seg i hele Norge neste år. Det er langt mindre enn i år. Da ble det bedt om bosetting av 12.522. Tallene så langt i år viser at 8.328 har blitt bosatt.

Ellers i distriktet:
Moss: 35. Rygge: 10. Råde: 10. Våler: 0. Hobøl: 0.