Vestby kommune kan bli partner med naboene i sør

Formannskapet ønsker at Vestby kommune takker ja til invitasjonen fra Mosseregionens næringsutvikling (MNU) om en partnerskapsavtale med nabokommunene i sør. Ordningen skal testes i to år før Vestby avgjør fullt medlemsskap.