Mandag skal formannskapet behandle kommunereformen. Rådmannen innstiller på å skrinlegge videre arbeid med reformen, men erkjenner at kommunen ikke har oppfylt føringene fra statsråd Sanner om å involvere innbyggerne.

Rådmannen vil avslutte reformarbeidet:

– Verken næringsliv eller innbyggere er hørt og det mener vi er beklagelig. I verste fall kan kommunens vedtak om å skrinlegge videre reformarbeid bli satt til side, mener Roble Wais i Vestby Høyre.

Ikke godt nok

Wais frir til de andre partiene og håper at formannskapet kan bli enige om behovet for folkemøter og undersøkelser, og at næringslivet høres i saken.

– Beslutningsgrunnlag i Vestby er ikke godt nok i forhold til instruksen fylkesmannen nå har sendt ut, sier Wais.

Høyre er ikke alene om å mene dette. Utbryterne fra Høyre, som nå har dannet Bygdelista, tok i 2015 til orde for å involvere innbyggerne, men tapte den saken.

Trekker på skuldrene

Ordfører Tom A. Ludvigsen har valgt å trekke på skuldrene når det gjelder fylkesmannens siste føringer, og har tidligere sagt til Moss Avis at han er sikker på at Vestby har gjort det som kan gjøres i saken og at utspillet fra fylkesmannen minner om «skramling med tomme tønner».

Jevnt over har politikerne i Vestby vært lunkne til en sammenslåing. Kommunen har kommet godt ut i rapporter når det gjelder evnen til egen bærekraft og innbyggertallet på rundt 20.000 i 2020 ligger pent innenfor det som defineres som ideelt.

Likevel:

– Vestby Høyre har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget skal være godt. Og grunnlaget er ikke godt når vi ikke involverer innbyggerne, sier Wais.

Endelige vedtak om kommunereformen skal fattes innen 1. juli 2016, mens fylkesmannen skal gi sin anbefaling innen 1. oktober.

- Det burde være tid nok, avslutter Wais.