- Veldig hyggelig, er Roger Finstads umiddelbare kommentar. Han har dette å si om suksessoppskriften:

– Før var man opptatt av antall dasser, strømstolper og redningsstiger når man skulle kåre de beste havnene. Nå er servicen en minst like viktig del av driften. Bak denne prisen ligger det stor laginnsats på service, og slik sett er det ekstra stas at vi lykkes.

Rundstykker og avis

I vinterhalvåret klarer havna seg med to ansatte, sommeren 2016 plusset man på med sju sommerverter for å få gjestene til å trives.

- Morgenrunden startet gjerne med gratis rundstykker, informasjon, og Moss Avis til båtfolket. Dersom havnevertene hadde ekstra tid til rådighet, tok de med søppelet i samme slengen.

I tillegg nevner Finstad god infrastruktur på vann, strøm og trådløst nettverk:

– På en hektisk lørdag i fellesferien kan det gjerne være 130 båter i havna. Med litt ekstra utstyr og bemanning får vi plass til 160 båter, men da er det trangt.

Hele Norge bak seg

Det er utgivelsen Båtens Verden som har foretatt kåringen. Magasinet kommer ut med syv blader i året og ansvarlig redaktør Vetle Børresen forteller hva som gikk igjen av begrunnelser da Finstad og gjestehavna føyk helt til topps i årets kåring:

– God kontroll, løsningsorientert, særdeles serviceorientert, behjelpelig, og en seriøs havnevert.

Videre sier han dette:

– Vi innstilte denne prisen for noen år siden fordi vi ville fokusere på mer enn bare det materielle. Derfor heter prisen «Årets havnevert». Cirka 600 personer har levert inn sine begrunnelser og kåringen er nasjonal med hovedvekt på Øst- og Sørlandet, og delvis Vestlandet. Men for å si det sånn, Son har lagt hele Norge bak seg i 2016. Å drive en gjestehavn handler om mer enn å ta inn havneavgift. Det krever litt å komme opp på Roger Finstads nivå.

Slutt på piggtråden

Roger Finstad mener på sin side at det handler om å bygge stein på stein:

– Son er i utgangspunktet et hyggelig sted. Kommunen har nedlagt mye penger for å få det slik det er i dag. Før ble man hindret av piggtråd i vannkanten, nå har vi en havnepromenade folk kan rusle langs. Næringslivet jobber også for å legge ting til rette, og havna har en unik beliggenhet i forhold til Oslofjorden. Da jeg begynte i denne jobben var dette et sted man dro innom. Jeg vil at Son skal være målet, og at båtfolk skal stoppe opp litt lenger og legge igjen litt mer penger.

13.000 båter

Son gjestehavn kan de siste årene vise til 25 prosent økning i året. I 2008 hadde havna 4500 gjestebåter, i 2016 drøyt 13.000 båter.

- Vi driver jo egentlig et stort hotell, sier Finstad og legger til at en typisk båtgjest for eksempel kommer fra Moss.

- Vi prøver å åpne allerede i palmehelgen, mens den siste gjesten gjerne feirer jul i hos oss.

Ni millioner

Son gjestehavn hadde en omsetning i 2016 på cirka 2,5 millioner kroner. Totalt, sammen med den kommunale havna, lå omsetningen på ni millioner kroner.

– Kristiansand driver den største kommunale havna, men de driver ikke gjestehavn. Slår vi den kommunale havna og gjestehavna sammen, er Son størst i Norge, sier havnesjefen.

– Siden 2008 har tallene snudd fra rødt til et fond på cirka seks millioner kroner. I år har vi også prøvd ut vinteropplag. 27 båter har leid seg plass og prisen er fra 5 til 7000 kroner pluss strøm per vinter. Folk har allerede begynt å tegne seg for neste vinter.

Nye planer

Son gjestehavn kan også bli utvidet, opplyser Finstad:

– Havnestyret har bedt om en analyse og det har de fått. Der ligger det en rekke tiltak, blant annet mitt forslag om å videreføre nåværende ordning på B-brygga der 54 plasser har plikt til å melde fra når plassen er ledig slik at de kan benyttes til gjesteplasser.

I dag har gjestehavna 20 dockspot-plasser der man kan bestille på nett. Finstad tar gjerne flere slike, for ordningen er populær.

Det jobbes også med en utvidelse av gjestebrygge 2, samtidig som politiske krefter jobber for at kommunen skal gi fra seg småbåthavna til Sonskilen båthavn før avtalen går ut 31. 12. 2024.

- Helt avslutningsvis, hva er din yndlingshavn?

- Naturhavnen. Fredelig. Rolig. Enkelt.

Fakta om kåringen:

Det er en jury nedsatt av Båtfolkets Magasin som kårer Årets Havnevert.

I 2014 var det Oscarsborg og havnevert Berit Fredheim som tok «pokalen», mens Stavern og Inger Kristine Grønvold gikk til topps i 2015.

Båtfolk blir bedt om å nominere og sende inn begrunnelser for den havna og den servicen de mener er best. Prisen heter Årets Havnevert, men handler også om selve gjestehavna.

Cirka 600 sendte inn begrunnelser foran årets kåring.