Slik blir kommunestyret i Vestby

Det er nå klart hvilke 35 politikere som skal sitte i kommunestyret de neste fire årene.