To sykepleiere søkte på vikariat: – Det er svært utfordrende å rekruttere sykepleiere

Sykepleiermangel i Norge gjør det vanskelig å rekruttere sykepleiere, og i Vestby er det gjennomsnittlig null til to søkere på utlyste stillinger. På søndag fikk et vikariat i hjemmetjenesten to søkere.