Foran dagens kommunestyre i Vestby foreligger det tre alternativer for Hølen skoles fremtid. Man kan enten bygge en helt ny skole eller foreta en omfattende rehabilitering med delvis nybygging; arbeider som er beregnet til å koste fra 57 til 76 millioner kroner.
Men det finnes også et tredje alternativ – et såkalt nullforslag – som går ut på at skolen kun settes i forskriftsmessig stand slik at elevene kan ta skolen i bruk fortest mulig. Kostnadene her er beregnet til 10 millioner kroner.

Sjokkbilder.

Det var i vinter at sjokkbilder av forfallet i Hølen skole gikk land og strand rundt. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell karakteriserte Hølen skole som en av landets verste. De 110 elevene på skolen ble overført til Son skole, og kravet om bygging av en ny skole ble raskt satt på sakskartet.
Nå som saken er kommet litt på avstand, synes flere at prosessen har gått litt vel fort for seg.
– Mange av oss har ikke kjent oss igjen i det skremmebildet som er blitt tegnet av Hølen skole. Vel er det ille, og det skal det rettes opp i. Men trenger vi en ny skole? Som foreldre har vi kun et felles ønske, og det er å få ungene våre tilbake til Hølen så fort som mulig, sier Mona Duaas.
Hun og flere med henne tror ikke en ny skole vil stå klar allerede i 2011 som Vestby-politikerne har sagt.

Uakseptabelt.

– Etter det vi nå hører fra sentrale politikere vil en ny skole ikke være klar før i 2013, og for oss er det fullstendig uakseptabelt. Vi er ikke så opptatt av at alt nødvendigvis må være nytt. Det viktigste er at ungene våre kommer tilbake raskest mulig til en skikkelig rehabilitert og fullgod skole med et sunt inneklima, sier Mona Duaas som sammen med flere andre foreldre møtte Moss Avis i skolegården på Hølen skole i går.
Flere av de fremmøtte poengterte skolens betydning for nærmiljøet. Flere fryktet også for at jo lengre denne saken drar ut, jo større er muligheten for at det blir en permanent løsning med å skysse barna til Son.

Press.

– Vi har følt et stort press for å sende barna til Son. Mellomløsninger er ikke blitt diskutert. Denne prosessen har gått altfor fort, sier en familiefar.
Foreldrene mener også at busstransporten til Son skole fungerer svært dårlig. Siste skolebuss fra Son går kl. 14.15. Etter det må barna hentes i bil eller ta rutebuss.
– Det er uholdbart. Vi ser også at en del barn sliter med den nye skolehverdagen sin, og det føles uholdbart for mange å tenke på at dette skal pågå i mange år til, fremholder flere av foreldrene.
I dag stiller de opp for å få med seg den politiske debatten i rådhuset.

Forstår.

Leder for FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) i Hølen, Ragnhild Borgerud, var ikke invitert til foreldremarkeringen i går. Borgerud sier hun forstår foreldrenes utålmodighet og frustrasjon over at det ikke er kommet til en avklaring.
– Tidsaspektet er viktig, men jeg vil understreke at FAU ønsker en så god skole som mulig. Nye Hølen skole skal være en fullverdig skole, og politikerne må være tydelige og få startet opp arbeidene raskt. Vi vil alle ha et godt og varig skoletilbud i Hølen.

Varig.

– Foreldrene sier at en ny skole ikke blir ferdig før i 2013. Kan man vente så lenge?
– Kommunen har sagt 2011 – om det nå blir en ny skole.
– Hva med bare å utbedre det som er nødvendig for på den måten å ta skolen raskest i bruk?
– Det er ingen varig løsning. Blir det vedtatt må det i så fall kombineres med en helhetlig plan, sier Ragnhild Borgerud i FAU i Hølen. n