I går ble det kjent at Våler-sokningen Kjell Aanerød fikk tilslaget på den gamle sivilforsvarsleiren på Dillingøy i Moss for nær 11 millioner kroner.

Sammen med bl.a. Moss og Våler kommune har man tenkt seg at området kan egne seg for etablering av leirskole, kurs og konferansesenter, restaurant og cafedrift samt bli et senter for ulike aktiviteter knyttet direkte opp mot Vansjø.

Kunstsenter

I tillegg til det er det rundt Kjell Aanerød nå flere personer i sving med å tenke ut alternative planer for hvordan det 32 mål store området i Vansjø skal kunne utnyttes. En av dem er skulptøren Astri Tonoian som tidligere i år flyttet til Moss.
På Dillingøy har hun rollen som tilrettelegger for det hun tror kan bli et kunstsenter som kan sette Moss og Våler på Norges kunstkart.

– Målet er å skape et inspirerende visuelt miljø i og rundt Dillingøy, og gjennom det trekke høyt profesjonelle aktører nasjonalt og internasjonalt til å etterlate seg spor i form av kunstneriske uttrykk, sier Astri Tonoian.

Landart

De kunstneriske sporene det primært er snakk om, hører til kunstretningen Land Art hvor man gjennom å bruke naturenes eget verktøy former store og små naturlige kunstverk gjennom hele året.

– Dette handler bl.a. om å lære barn og unge forståelsen av kunst som læringsverktøy der du har elementene rundt deg, for så å skape noe gjennom din egen kreativitet. Det er også viktig å ha fokus på helse og lære seg respekt for naturen. Vi ønsker i tillegg å gi mangfoldige kunstneriske opplevelser i form av skulptur, scenografi, lyd, skuespill og litteratur. Dette skal danne et grunnlag for inspirasjon, workshops og formidling til barn og voksne, sier Astri Tonoian.

Målet er å skape et inspirerende visuelt miljø i og rundt Dillingøy

Styrket identitet

Hun er overbevist om at dette vil være noe som kan bidra til å styrke kommunenes identitet og sette Våler og Moss på kartet, og gi økt kulturtilbud til distriktet.

‑ Land Art på Dillingøy vil være et supplement til dagens kulturtilbud ved siden av Punkt Ø og House of Foundation, sier hun

Hvor mange tusener av tilreisende dette kan lokke til Moss, tør hun ennå ikke ha noen formening om.

– Vi klarer ikke å kommersialisere dette, og vil være avhengig av offentlig støtte. Det betyr ikke at dette ikke kan bli vellykket, men da må det tenkes stort. Dillingøy bør bli et sted hvor kunstnere fra hele verden vil komme til, sier Astri Tonoian som selv har et stort nasjonalt og internasjonalt kunstnettverk.

Fenomen

For Land Art i Norge kan Skulpturlandskapet i Nordland inngå som en del av det. Kunstnere som jobber i og med naturen er bl.a. Peder Istad og Gjertrud Hals i Norge.
Internasjonalt er det mer kjente navn som Richard Long (England), Andy Goldsworthy (England) og Nils-Udo (Tyskland).