I 2011 ble det utbetalt 5,4 millioner kroner til 199 unge sosialhjelpsmottakere i Moss. I fjor mottok 330 unge mossinger til sammen 9,2 millioner kroner.

Vil redusere satsene

Nå foreslår rådmannen at satsene for sosialhjelp til unge reduseres. Målet er å motivere de unge til å komme ut i arbeid eller aktivitet så raskt som mulig.

– Det skal ikke være like attraktivt, eller like gunstig, å motta sosialhjelp som å jobbe, skriver NAV-leder Kari-Mette Mjønner i saksutredningen til helse- og sosialutvalget.

Ungdom som bor hjemme hos foreldrene sine og verken har jobb, går på skole eller på tiltak kan i dag få 3250 kroner i måneden til livsopphold.

Mjønner foreslår at denne satsen reduseres til 2000 kroner.Hun anbefaler også at korttidssatsene for ungdom som benyttes de første tre månedene ved behov for sosialhjelp settes ned. Ungdom i Moss som bor i egen bolig kan etter dagens korttidssats får 5600 kroner i måneden. Mjønner foreslår at satsen reduseres til 3500 kroner.

Det skal ikke være like attraktivt, eller like gunstig, å motta sosialhjelp som å jobbe

Heftig debatt

Unge samboere uten barn som bor i egen bolig kan nå få 4650 kroner i måneden. Korttidssatsen for disse foreslås satt ned til 3000 kroner.
Helse- og sosialutvalget skal behandle saken 8. april, og det ventes heftig debatt.

– Vi er opptatt av at unge ikke skal gå på sosialhjelp. Vi vil heller bruke pengene på å få dem i aktivitet, sier utvalgsleder Gretha Kant (H).

Halvard Sand (KrF) har ikke landet ennå.

– Skal vi bruke gulrot eller pisk? Det blir spørsmålet, sier Sand.

– Vi må prøve å få flest mulig unge opp av sofaen og over på en eller annen form for tiltak, sier Fred Jørgen Evensen (Ap).