Aldri har vel rakettene fløyet høyere og lengere over Kambodalen enn denne nyttårsaften. Like vidsynte er alle hverdagene nå med fri sikt. Elevene ved Nøkkeland 1 – 10 skole hopper og danser i hele skoleområdet, og gledesfylte hvin høres lang vei når de aker ned fra Luen. Dermed er norsk lovverk fra 2004 angående bygging av institusjonelle bygg i nærheten av et høyspent nett respektert. Dispensasjons-løyven er historie, alle klasserom på ungdomstrinnet kan benyttes, ingen flere månedlige målinger av magnetisme og stråling må utføres. Høyspentledningen fra 1906 er flyttet!

Så har det da også vært mange møter og konferanser angående «høyspenten» i årenes løp, en kontinuerlig prosess holdt i gang av Kambo Vel og engasjerte beboere. Alle faglige og politisk engasjerte personer takkes herved for innsatsen som har skapt det nyvunnete og sunne himmelperspektiv over Kambodalen. Det innholdsrike bostedet Kambo er blitt enda mer naturskjønt.