Eierne av Rygge flyplass er i forhandlinger med forskjellige flyselskap om flyginger fra Rygge igjen, noe de fleste av oss i Østfold ønsker mer en noe annet. For at de skal åpne flyplassen, trenger de en åpen taxfreebutikk, slik de har på både Gardermoen og Torp.

Vi i FrP ønsker både Rygge og taxfreebutikk velkommen, da det vil skape mange og gode arbeidsplasser i Østfold. Fremskrittspartiet har hele veien ønsket å beholde Rygge, og vil stemme et høyt og tydelig JA til en flott taxfree på flyplassen vår.

Dessverre er det kommet signaler om at AP, SP, SV, KRF og Rødt vil stemme ned en taxfree på Rygge, som vil bety at flyplassen ikke har grunnlag til å starte igjen, og mange arbeidsplasser vil ikke bli noen realitet. Dette er trist for innbyggerne i Østfold, og alle de som ønsker å bruke flyplassen. De fleste forstår at det ikke ville være gunstig for Rygge å være den enste flyplassen på Østlandet som har utenlandsflyginger uten en taxfreebutikk. De er avhengig av å kunne tilby det samme som de to andre flyplassene, for å kunne være konkurransedyktige.

Hvor er LO i denne saken? De gir valgkampstøtte til flere av disse partiene, de står på stand i sammen med AP, og de skal samtidig være en arbeidstakerorganisasjon. Hvordan stiller de seg til at disse partiene er i ferd med å stoppe denne åpningen av Rygge flyplass?

Det ville vært veldig trist hvis Rygge ikke åpner igjen, bare fordi noen partier mener det er negativt at vi får kjøpe litt billigere parfyme, tobakk og alkohol. For Fremskrittspartiet er det viktig å ha friheten til å velge, og vi unner folk flest å spare noen kroner ved å kunne handle litt på taxfreebutikken. Hvorfor er det galt? Er det virkelig slik at AP, SV, SP, KRF og Rødt takker nei til Rygge flyplass, fordi de mener at folk flest ikke skal ha disse små godene en taxfreebutikk kan gi? Skal de stenge grensene til Sverige også, for flertallet i vårt fylke reiser i dag til Sverige for å handle mat, tobakk og alkohol billigere. Vi taper mye handel til Sverige i dag pga. høye avgifter som fordyrer varehandelen i Norge.

Vi i Frp ønsker lavere avgifter for å styrke næringen i Norge, da det gir arbeidsplasser og gode tilbud til våre innbyggere. FrP vil heie på Rygge, så håper vi de andre partiene kan svare på om de vil støtte Rygge, eller om de vil være med på å sette kroken på døren for en åpning av en flott flyplass, som vil gi Østfold arbeidsplasser, vekst og et bedre tilbud.