Personen døde onsdag 8. september, skriver sykehuset på sine hjemmesider som ble oppdatert mandag.

Totalt er det 26 personer på Sykehuset Østfold som har mistet livet til covid-19. Forrige gang det ble registrert et koronadødsfall på sykehuset var i april.

Av personvernhensyn gir ikke sykehuset mer informasjon om pasienten. Det er opp til den avdødes kommune å opplyse om dødsfallet, sier kommunikasjonsavdelingen på Kalnes til Moss Avis.

Hvilken kommune avdøde holdt til i er ukjent. Sykehuset vil verken opplyse alder eller kjønn.

Ifølge kommuneoverlegen i Moss sin ukentlige risikorapport har ingen av kommunens innbyggere blitt lagt inn på sykehus med korona de siste to ukene (uke 35 og 36).