Nytt kunstutvalg skal holde orden på byens kunst

Moss kommune har etablert et nytt tverrfaglig kunstutvalg. Det skal se på kunsten i det offentlige rom og gjøre vurderinger i et helhetlig perspektiv.