Gå til sidens hovedinnhold

Obligatorisk sidemål bør avskaffes

Debatt

I dag blir elevene i Norge tvunget til å mestre to skriftspråk, bokmål og nynorsk. Det sentrale målet i norskundervisningen må være å fremme elevenes språksikkerhet. Når 88% av elevene i Norge har bokmål som hovedmål, så blir det helt feil å tvinge dem til å lære seg et skriftspråk de ikke har noe forhold til. Valget må elevene få lov til å ta selv, ikke politikere.

Gi elevene muligheten til å ta valget selv!

Faktum er at en av fem elever ikke mestrer hovedmålet sitt i dag. Dersom vi ønsker økt mestring i den norske skolen og at dagens unge skal være i bedre stand til å møte morgendagens arbeidsmarked, må elevene få mer innflytelse over egen utdannelse.

Norsk språkhistorie er en viktig del av norskopplæringen, men det er ikke et argument til at skriftlig sidemålsopplæring er nødvendig for å gjøre seg kjent med sidemålets litteratur. Når elever skal kunne lese svensk og dansk uten særskilt opplæring da bør det gå fint an å lese og sette seg inn i sidemålets litteratur uten å måtte pugge grammatikk og bøyningsendelser. Man kan også fint ha undervisning i nynorsk, uten at det skal resultere i en egen karakter på vitnemålet.

Det har ingen samfunnsmessig nytte å lære seg begge skriftspråk, og utbyttet av den skriftlige sidemålsopplæringen står ikke i et rimelig forhold til tiden som brukes på den. Det vil gagne både elevene og samfunnet om de får mulighet til å velge mer undervisning i fremmedspråk eller ekstra matematikk istedenfor nynorsk, dersom eleven har bokmål som hovedmål.

Mer valgfrihet i skolen

I mange år har Fremskrittspartiets Ungdom kjempet for å gi folk flest mer valgfrihet. Vi har en grunnleggende tro på enkeltmenneskets evne til å ta egne valg over eget liv, fremfor politikernes rett til å ta valg over andres liv. En viktig del av denne frihetskampen er kampen for å gi elevene mer valgfrihet i skolen. Elevene bør i større grad bestemme valg av fag, skole og faglig nivå. Dagens enhetsskole, hvor alle får likest mulig opplæring, fører til mindre motivasjon, konsentrasjon og trivsel.

I forrige uke behandlet familie- og kulturkomiteen på Stortinget den nye språkloven. Dette var en gylden mulighet å gi elevene mulighet til å velge hvorvidt de skal ha undervisning og vurdering i sidemål, eller ikke. Fremskrittspartiet fremmet et forslag om å gjøre sidemål til et valgfritt fag i skolen. Forslaget ble behandlet sist torsdag, og ble nedstemt med et stort flertall. FrP sto alene. Det er utrolig trist å se at det kun er ett parti som har troen på at elevene er i stand til å ta egne valg. Det mest skuffende av alt, var å se at Høyre stemte imot. Høyre har tidligere lovet at de skal gjøre sidemål valgfritt, men når saken ble lagt på bordet så velger de å ikke innfri løftet sitt og stemmer ned forslaget.

Dette viser igjen, at det er altfor mange politikere som helst vil ta valgene dine for deg.

Vi i FpU og FrP har troen på elevene og sier JA til valgfrihet og valgfritt sidemål i skolen!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.