– Renteoppgang og økte levekostnader er i ferd med å kjøle ned boligmarkedet, fastslår sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun legger til at prisene vanligvis faller på denne tiden av året, men sier samtidig at nedgangen nå er mye større enn det den pleier å være.

– Noe av fallet kan skyldes at det ble solgt en lavere andel 1-roms og en noe høyere andel 4-roms enn i august. Siden kvadratmeterprisen på små leiligheter er høyere enn på større boliger, bidrar dette til å trekke ned prisene. Vi regner derfor med at OBOS-prisene viser et større fall enn totalmarkedet i september, sier Sissel Monsvold.

Tror på fortsatt nedgang

Samtidig viser hun til at prisnedgangen kan være et første tegn på at man nå går inn i en periode der renteoppgang og økte levekostnader vil kjøle ned boligmarkedet, og dermed også prisene.

Monsvold tror boligprisene vil fortsette å falle framover.

– Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig sesongmønster. Vi tror også på noe prisnedgang neste år. Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning bidrar imidlertid til at prisfallet blir moderat.

Vil stramme inn

Mandag ble det samtidig kjent at Finanstilsynet ønsker å stramme inn reglene i utlånsforskriften. Tilsynet vil redusere maksgrensen for låntakerens samlede gjeld fra 5 til 4,5 millioner kroner, og redusere fleksibilitetskvoten fra 10 til fem prosent, i Oslo fra åtte til fram prosent.

Forskriftsreguleringen foreslås også utvidet til å omfatte lån til forbrukere med pant i annet enn bolig, som for eksempel billån.

Finanstilsynet ønsker en innstramning av hensyn til det de kaller «finansiell stabilitet».

– Formålet med utlånsforskriften er å bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til finansforetakenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak. Høy gjeldsgrad i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for den finansielle stabiliteten. Konsentrasjon av opplåning i sårbare husholdninger bidrar særlig til denne risikoen, skriver Finanstilsynet om hvorfor de vil ha innstramninger nå.

– Må bygge mer

Innstramningsforslaget har imidlertid fått en kjølig mottakelse i eiendomsmarkedet.

– Utlånsforskriften må avskaffes fra nyttår når rentenivået er normalisert og ny finansavtalelov trer i kraft, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han viser til at gjelden i norske husholdninger er høy fordi boligprisene er høye, og boligprisene er spesielt høye i presseområdene på det sentrale Østlandet.

Eiendom Norge har beregnet at det er bygget om lag 40.000 for få boliger i Oslo siden 2000 målt mot befolkningsveksten og det demografiske behovet.

– Det er den lave boligbyggingen som er hovedgrunnen til de høye boligprisene. Derfor er utlånsreguleringen kun symptomlindring på lav boligbygging og krevende prosesser for boligbygging. En avskaffelse av utlånsforskriften og mer kreditt vil derfor gi mer boligbygging som igjen vil gi lavere boligpriser. Kredittrasjonering er feil medisin mot høye boligpriser, sier Henning Lauridsen.