– Økningen var større enn ventet og godt over snittet for april de ti siste årene. Prisene så langt i år har økt mer enn vi hadde ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene og de høye levekostnadene ville bite hardere. Et sterkt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften og lavt boligtilbud synes å ha løftet prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo økt 1,3 prosent. På landsbasis er prisene opp 1,4 prosent de tolv siste månedene. Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79.644 kroner i Oslo i april, og 68.424 kroner på landsbasis.

Monsvold tror de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisveksten dempes utover året, men hvor mye vil avhenge av tilbudssiden.

– Vi antar at økte utlånsrenter og fortsatt høye levekostnader vil bidra til en utflating i prisene de neste månedene og noe prisnedgang i høst i tråd med normalt sesongmønster. Vi har tidligere anslått et forsiktig prisfall for året samlet på to prosent for landet og tre prosent i Oslo, men utelukker nå ikke at vi kan få en svak prisoppgang i stedet dersom tilbudet av boliger forblir lavt.