Dette er en økning fra 72 prosent i 2009 og opp fra 83 prosent i 2017, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider. Inkludert i bruk av offentlige nettjenester er å skaffe seg informasjon fra offentlige nettsider, laste ned offentlige skjema eller å sende inn utfylte skjema digitalt til det offentlige.

Størst andel brukere av offentlige nettjenester er det i de middelaldrende aldersgruppene, der personer mellom 45 og 54 år er de flittigste brukerne, mens den laveste andelen er å finne blant de eldste, 75–79 år, der det tilsvarende tallet kun er 38 prosent.

Den vanligste formen for bruk av de offentlige nettjenestene er i alle aldersgrupper å skaffe seg informasjon fra offentlige nettsider.