Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, med en svak nedgang fra desember 2016. De siste 2 måneder viser en svak økning igjen, viser statistikken som SSB har publisert.

I tidsrommet fra oktober 2016 til september 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 500 nye boliger. Det er sju prosent flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er fire prosent mer enn i perioden før, skriver SSB.