Utlendingene sto for om lag 38 prosent av hotellovernattingene i sommer. Av disse kom 13 prosent fra Tyskland, deretter kom USA med 10 prosent, fulgt av Kina og Sverige, begge med 8 prosent og Storbritannia med 7 prosent.

Overnattingsstatistikken registrerer overnattinger på alle norske hotell. Antall norske hotellovernattinger i perioden juni-august 2017 økte med 2 prosent til 5,3 millioner, mens økningen for utenlandske overnattinger var på 0,5 prosent sett i forhold til samme tidsrom i 2016. Dermed var det til 3,2 millioner utenlandske overnattinger i sommer.