Rekord for hotellene

Økning: Norske hoteller økte belegget i sommer.

Økning: Norske hoteller økte belegget i sommer.

Artikkelen er over 2 år gammel

Det var registrert 8,5 millioner overnattinger på norske hotell i juni, juli og august. Det er to prosent flere enn den gamle rekorden fra sommeren 2016, melder SSB.

DEL

Utlendingene sto for om lag 38 prosent av hotellovernattingene i sommer. Av disse kom 13 prosent fra Tyskland, deretter kom USA med 10 prosent, fulgt av Kina og Sverige, begge med 8 prosent og Storbritannia med 7 prosent.

Overnattingsstatistikken registrerer overnattinger på alle norske hotell. Antall norske hotellovernattinger i perioden juni-august 2017 økte med 2 prosent til 5,3 millioner, mens økningen for utenlandske overnattinger var på 0,5 prosent sett i forhold til samme tidsrom i 2016. Dermed var det til 3,2 millioner utenlandske overnattinger i sommer.

Artikkeltags