Fra november 2017 har antall sysselsatte økt med 39 000 personer, og sysselsettingsprosenten har gått gradvis opp. Arbeidsledigheten var ifølge AKU-tallene på fire prosent, skriver SSB på sine nettsider.

I EU var arbeidsledigheten i juli på 6,8 prosent. Det er ned 0,2 prosentpoeng fra april. SSB minner imidlertid om at det er store variasjoner i ledigheten i de enkelte EU-landene.