Tallene er hentet fra SSBs arbeidskraftundersøkelse, AKU, og avviker noe fra de vanlige ledighetstallene som viser hvor mange ledige som har registrert seg hos Nav.

AKU-tallene viser at sysseslsettingsprosenten økte med 0,4 prosent, og at det er blant de over 25 år at de fleste nye jobbene skapes.

Også i EU går det bedre på arbeidsmarkedet om dagen. Tall fra Eurostat viser at ledigheten i EU sett under ett, gikk ned med 0,2 prosentpoeng fra desember til mars.

I USA var arbeidsledigheten den samme i mars som den var i desember: 4,1 prosent.