Gå til sidens hovedinnhold

Nå er 110.000 arbeidsledige i Norge

Artikkelen er over 3 år gammel

Justert for sesongvariasjoner var det 111.000 arbeidsledige i januar. Det utgjorde 4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er uendret fra oktober.

Det er Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse, AKU, som viser dette. I motsetning til ledighetstallene fra Nav, gir AKU-tallene en oversikt over alle som ønsker en jobb, men som ikke får det, mens Nav-tallene viser kun de har meldt seg ledige.

SSB-tallene viser også at det i løpet av det siste året har det vært en økning i antall sysselsatte på 28.000 personer. Dette svarer til en økning i sysselsettingsprosenten fra 66,7 til 67,0.

Ifølge tall fra Eurostat har det vært små endringer i arbeidsløshet i andre land. Den største endringen er har vært i Danmark hvor arbeidsløsheten gikk ned med 0,3 prosentpoeng fra oktober og som i januar lå på 5,2 prosent.

Norge har høyere arbeidsløshet enn Tyskland, men lavere enn Danmark, Frankrike, Sverige og EU sett under ett. Arbeidsløsheten i USA har stort sett ligget på samme nivå som i Norge de siste to årene, melder SSB.

Kommentarer til denne saken