Nær 4000 personer uten jobb i Østfold

Synker: Ledigheten i Østfold sank gjennom hele fjoråret, viser tall fra Nav.

Synker: Ledigheten i Østfold sank gjennom hele fjoråret, viser tall fra Nav. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved utgangen av desember var det registrert 3995 personer helt uten arbeid i Østfold. Det utgjorde 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

DEL

Sammenliknet med desember 2016 var det denne gangen 361 færre på ledighetsstatistikken.

– Det har vært en positiv utvikling i ledigheten gjennom året, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i Nav Østfold.

I tillegg til de som var registrert som arbeidsledige, deltok 780 personer på ulike tiltak.  Bruttoledigheten, dvs. summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, utgjorde dermed i alt 4 775 personer, tilsvarende 3,3 prosent av arbeidsstyrken i Østfold.

- Vi har hatt et bedre arbeidsmarked i Østfold gjennom året og ledigheten har vært i tråd med vår prognose for 2017, sier Sverre Jespersen i Nav Østfold.

Det var lavere ledighet i desember innen de fleste yrkesgruppene i forhold til samme måned i 2016. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid og industriarbeid med henholdsvis 524 og 476 helt ledige arbeidssøkere.

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, var ledigheten i Moss på 3,4 prosent, Fredrikstad og Askim med 3,1 prosent i begge kommunene, Eidsberg på 3,0 prosent, Sarpsborg 2,9 prosent, Halden på 2,8 prosent, og Rygge på 2,4 prosent.

I Østfold ble det i desember utlyst 710 nye ledige stillinger via Nav. Totalt i hele 2017 var det i Østfold 12 050 nye utlyste stillinger, 24 prosent flere stillinger sammenlignet med året før.

Artikkeltags