Sysselsettingen kom dermed opp i 2 660 000 personer. Mens det ble flere sysselsatte på heltid, var det bare mindre endringer i deltidssysselsettingen. SSB skriver at yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 69,5 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er på samme nivå som i 1. kvartal i fjor, skriver SSB på sine nettsider.

1. kvartal 2018 var det i alt 196 000 midlertidig ansatte, om lag som i 1. kvartal i fjor. De utgjorde knapt åtte prosent av alle ansatte. Omfanget av midlertidige ansettelser er relativt sett størst i undervisning med 15 prosent, overnattings- og serveringsvirksomhet med 13 prosent og helse- og sosialtjenester med 11 prosent, går det fram av SSB-tallene.

Det ble til sammen 12 000 færre arbeidsledige fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år. Nedgangen kom blant både kvinner og menn, i hovedsak blant dem i aldersgruppen 15–24 år, hvor tallet på arbeidsledige gikk ned fra 39 000 til 31 000.  

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk ned fra 31,5 til 31 uker det siste året. Det er blitt færre nye ledige, mens det samtidig er blitt færre som har vært ledige i over et år.