- Færre arbeidsledige og økning i ledige stillinger tyder på en fortsatt positiv trend i arbeidsmarkedet i Østfold, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen.

De helt ledige representerer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Fra februar i fjor har ledigheten i fylket gåttned med 8 prosent. Ledigheten i landet er på 3,1 prosent, en nedgang med 7 prosent.

Bruttoledigheten

Ved utgangen av februar deltok 1 263 personer på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med dehelt ledige er det 5 986 arbeidssøkere uten ordinært arbeid. Det representerer 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,6 prosent i februar i fjor. Det er en nedgang i bruttoledigheten med 580 personer.

Til sammenllikning er bruttoledigheten i landet på 3,8 prosent.

Ungdomsledigheten

Det er nå 1 442 helt ledige under 30 år, 4,4 prosent av arbeidsstyrken i den aldersgruppen. 733 av dehelt ledige er under 25 år. Summen av helt ledige og arbeidssøkere under 30 år på tiltak utgjør 5,9prosent av arbeidsstyrken, viser tallene fra Nav.

Det er nå 344 færre unge ledige nå enn i februar i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Moss på 4,0 prosent, Fredrikstad på 3,5 prosent, Sarpsborg på 3,3 prosent og Halden 3,0 prosent.