– Helt konkret ser vi på muligheten for sjøtransport mellom Moss og inn mot Holmestrand eller Horten, sier Asko-sjef Tore Bekken til Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at Asko som i dag har et sentrallager i Vestby, nå bygger ut et regionlager i Sande i Vestfold, og at det utløser et større transportbehov over Oslofjorden.

Veinettet rundt Oslofjorden begynner å bli så presset at Asko vil sette inn eget ubemannet el-skip for å løse fremtidige transportbehov.

Norges største grossist, som leverer varer til kjeder som Kiwi, Spar og Meny, ønsker nye løsninger for sine 150 daglige trailertransporter.

– For mange i næringslivet roper og venter på at poltikerne skal tilrettelegge for dem. I Asko tar vi skjeen i egen hånd og satser på at politikerne kommer etter. Da skjer det noe, sier Askos styreleder Torbjørn Johannson som også er en av eierne i Norgesgruppen, til Dagens Næringsliv.

 

Dagens alternativer, landeveien gjennom Oslo sentrum eller Oslofjordtunnelen, er begge trafikkbelastede flaskehalser.

– Det er besluttet ny tunnel, men vi vet ikke når den kommer. Hvis vi krysser fjorden med en ubetjent drone, slipper vi både sjåfører og drivstoff. Klimamessig og økonomisk er det et bedre alternativ, påpeker Johannson overfor DN.