IT-folk mer attraktive enn noen gang

Bank- og finansnæringen satser som aldri før på digitale løsninger. Det betyr økt behov for IT-kompetanse.