Sparebank 1 rører ikke innskuddsrenten

INGEN AUTOMATIKK:  Adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus sier banken følger  markedet, og velger å holde innskuddsrenten uendret , mens utlånsrenten vil stige.

INGEN AUTOMATIKK: Adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus sier banken følger markedet, og velger å holde innskuddsrenten uendret , mens utlånsrenten vil stige. Foto:

I september kunnegjorde Sparebank 1 Østfold en renteøkning på utlån på inntil 0,25 prosentpoeng. Innskuddsrenten derimot, rører banken ikke.

DEL

– Det er ingen automatikk at vi endrer innskudd- og utlånsrenten samtidig. Noen ganger gjør vi det, andre ganger ikke. For oss handler det om å tilby konkurransedyktige renter. Det mener vi våre innskuddsrenter er, sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

At banken – i likhet med de øvrige norske bankene – igjen øker utlånsrenten har sammenheng med Norges Banks rentehevinger.

– På både innskudd og utlån er vi konkurransedyktige. Sammenlignet med andre banker tåler vi en renteøkning på utlån. Det er konkurransesituasjonen som alltid er avgjørende for hvor hvilket nivå vi skal legge oss på, sier Arild Bjørn Hansen.

Nummer 91 i Norge

Et kjapt søk i Finansportalen som Forbrukerrådet står bak, viser at innskuddsrenten hos Sparebanken 1 Østfold Akershus havner på 91. plass av de 382 bankene som er tatt med i oversikten med en innskuddsrente på 0,90 prosent. Hos de aller beste bankene kan man oppnå en innskuddsrente på opp mot 2,50 prosent noe som faktisk er mer enn hva de aller billigste boliglånsrentene ligger på.

– Vi har hatt en sterk innskuddsøkning i vår bank, og det ønsker vi fortsatt å ha fordi innskuddene utgjør en viktig funding for våre utlån. Vi mener selv at vi har lagt oss på et fornuftig prisnivå, og skulle markedet endre seg, vil vi måtte følge etter. Dette er en kontinuerlig prosess, sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Mens man som lånekunde har mulighet for å kunne prute på lånerenten, er det ingen aktuell problemstilling på innskudd. Skal man ha en bedre innskuddsrente, må man skifte spareprodukt.

DNB med en annen holdning

Mens SpareBank 1 Østfold Akershus er ikke rokker ved innskuddsrenten denne gang, er holdingen i DNB en annen.

– Vi justerer alltid innskuddsrenten når utlånsrenten går opp. Det er rimelig at de som har innskudd også skal nyte godt av et høyere rentenivå, sier banksjef Øystein Undrum i DNB Østfold nord.

På Finansportalens innskuddsoversikt havner DNB – før en kommende justering – på 92. plass, en plass bak SpareBank 1 Østfold Akershus.

Artikkeltags