Det er ikke bare salget av bensin som er gått ned siste år. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser også en nedgang i salget av diesel.

Her var nedgangen på tre millioner til 274 millioner liter fra oktober i fjor til oktober i år.