Kjøperne strømmet til leilighetsprosjekt - forhåndssalg på over 120 millioner

Siden salgstarten i sommer har 34 av de i alt 50 leilighetene på Skomakergård-tomta på vis a vis Glassverk-boligene, blitt solgt. Salgene representerer en verdi på 121 millioner kroner.