Dette tror meglerne om boligmarkedet i 2018

2017 ga prisoppgang i nesten samtlige måneder i mossedistriktet. Det tror meglerne fortsetter.