– Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med tilsynelatende komplett og tidvis ubalansert tekst i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Ambisjonen er at den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk om eiendommen er interessant, samtidig som det skal være tydelig hvor man finner komplett informasjon om boligen.

Skille annonse og salgsoppgave

– Vi vet med bakgrunn i undersøkelser, som blant andre Forbrukerrådet har utført, at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Et tydeligere skille mellom annonse og den juridisk bindende informasjonen i salgsoppgaven er et av flere tiltak for å bidra til en enda tryggere bolighandel i Norge, sier Dreyer.

– Informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke. Vi vet at boligkjøper i snitt ser på 364 boliger før de kjøper, og vi ønsker ikke å bidra til at interessenter drar på feil visning basert på manglende relevant informasjon i annonsen, sier Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom.

Dette er de viktigste endringene:

  • Lengden på overskriften reduseres.
  • Tydelig tekst som informerer om at annonsen ikke er komplett.
  • Tydelig link til komplett informasjon på eiendomsmeglingsforetakets hjemmeside.
  • Interessenter skal kunne lese komplett digital salgsoppgave uten å legge igjen kontaktinformasjon. Hvis salgsoppgaven i tillegg skal kunne lastes ned/sendes så har foretakene mulighet for å kreve kontaktinformasjon.