Sentral Høyda-eiendom har skiftet eiere

Etter å ha vært i familiens eie siden 1950-tallet, valgte Kjell Karlsen nå å selge ut den 7,5 mål store eiendommen rundt Gobua på Høyda.