Nå øker handelen igjen

Øker: Folk har i økende grad vendt tilbake til butikkene, viser nye SSB-tall.

Øker: Folk har i økende grad vendt tilbake til butikkene, viser nye SSB-tall. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,1 prosent fra februar til mars i år, viser tall fra SSB. Det skjer etter en nedgang på 0,8 prosent fra januar til februar.

DEL

SSB skriver at det var butikker med salg av dagligvarer som særlig bidro til økningen i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Dagligvarebutikker utgjør om lag 40 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Sportsbutikker og bensinstasjoner hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Ser man på statistikken for hele varekonsumet viser det at husholdningenes varekonsum økte 2,9 prosent fra februar til mars. Kjøp av nye biler bidro mest til oppgangen, men også andre konsumgrupper hadde bred vekst, melder SSB.

Kjøp av biler og drivstoff økte med 9,5 prosent, fortrinnsvis grunnet det markante oppsvinget i bilkjøpene, viser varekonsumindeksen for mars. Oppgangen i bilkjøpene kommer etter en svak utvikling i årets to første måneder, skriver SSB i en kommentar på sine nettsider.

Konsumet av elektrisitet og brensel økte med 8,7 prosent som følge av en rekordkald marsmåned. Også konsumet av mat- og drikkevarer økte, og de to konsumgruppene trakk samlet varekonsumet opp med om lag 1,4 prosentpoeng.

I mars 2018 besto varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 13 prosent elektrisitet og brensel, 19 prosent kjøp og drift av biler og 34 prosent andre varer.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,8 prosent høyere i mars 2018 enn i samme måned året før.

Artikkeltags