Dro inn skogskontrakt på en halv milliard

Stolt: Olav Breivik fikk dratt i landet en skogkontrakt på 500 millioner.

Stolt: Olav Breivik fikk dratt i landet en skogkontrakt på 500 millioner. Foto:

Skogselskapet SB Skog med Olav Breivik fra Hobøl som styreleder, har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester 2019–2022. Kontraktene har en verdi av svimlende 500 millioner kroner.

DEL

Statskog er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet, og avtalen som nå er inngått har en samlet ramme på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer, med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 kubikkmeter. Estimert verdi av oppdraget utgjør over 500 millioner kroner, går det fram av en pressemelding fra SB Skog som har Hobøl-ordfører Olav Breivik som styreleder.

– Dette er landets suverent største oppdrag for skogbrukstjenester, og Statskog er en svært profesjonell skogeier. Som styreleder er jeg ydmyk for denne oppgaven, og glad for denne muligheten til å fortsette det gode samarbeidet med Statskog, sier Olav Breivik.

SB Skog AS hogger og omsetter årlig 900 000 kubikkmeter tømmer. SB Skog har 50 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. I Østfold har SB Skog drift i både Våler, Sarpsborg og Fredrikstad.

Selskapet ble etablert i 1997 av Borregaard Skoger og Statskog med eierandel 50 prosent hver. Etter oppkjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 ble SB Skog heleid av Statskog. I 2015 kjøpte Viken Skog alle aksjene i SB Skog AS med intensjon om videresalg av 34 prosent av aksjene til AT Skog. SB Skog AS er i dag en selvstendig og landsdekkende aktør i tømmer- og tjenestemarkedet.

Artikkeltags