Faktisk er det bare kun seks prosent av norske hytteeiere leier i dag ut hytta si. I snitt står norske hytter tomme 317 dager i året, viser en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Novasol.

– Vi ser et voksende potensial i hytteturismen og en økende interesse fra utlandet. De siste årene har vi hatt svært stor pågang fra Tyskland, og i perioder er det vanskelig å møte etterspørselen. Spesielt når det gjelder hytter ved kysten. Vi skulle veldig gjerne hatt et bredere utvalg av hytter å tilby både nordmenn, tyskere og andre som vil leie hytte, forteller Pia Buen, daglig leder i Novasol.

I Norge er det registrert 440 000 fritidseiendommer, og ser man i forhold til folketall er dette langt flere enn i Sverige og Danmark. Regner man at kun seks prosent av norske hytter leies ut, vil det si at over 410 000 av dem står tomme store deler av året.

De fleste som leier ut hytta, gjør det for å få litt ekstra inntekt. Det er bra med penger å tjene på å leie ut hytta si, og i tillegg er skattereglene svært gunstige hvis man bruker hytta selv i tillegg til å leie den ut. Likevel oppgir to av tre hytteeiere i YouGov-undersøkelsen at de ikke er interessert i å leie ut hytta, både fordi de bruker den selv, og fordi de ikke er interessert i å ha fremmede i hytta.

Det er spesielt de over 60 år som vegrer seg for å leie ut hytta si.