I alt var 501 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over registrerte jegere. Disse fordelte seg på 431 000 menn og 70 000 kvinner, viser tall fra SSB.

For 15 år siden var 371 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent, skriver SSB på sine nettsider.

Tallene viser ellers at 7,4 prosent av den mannlige befolkningen i Østfold i fjor betalte jegeravgift.