Involvert i tre konkurser – neste gang blir det karantene

Gjennom selskapene Serverhus, Unikefunn og Trollhagen har mossingen Terje Dahl gått konkurs. Blir det flere konkurser nå, blir Dahl ilagt konkurskarantene.