AF Gruppen skal bygge kulturkvartalet i Vestby

Bygget til høyre eies av kommunen og skal rives og bli det nye kulturkvartalet, som AF Gruppen skal bygge.

Bygget til høyre eies av kommunen og skal rives og bli det nye kulturkvartalet, som AF Gruppen skal bygge. Foto:

Kontrakten har en verdi på 248 millioner kroner.

DEL

Vestby kommune har innstilt AF Gruppen som samspillsentreprenør for det nye kulturkvartalet i Vestby sentrum.

Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset har et antatt areal på rundt 8000 kvadratmeter fordelt på kultur- og kontorarealer.

Estimert kontraktsverdi 248 millioner kroner, eks. merverdiavgift. Oppstart for kontraktsperioden er juli 2019 og forventet overlevering skjer i årsskiftet 2021/2022.

– Vi er svært tilfreds med denne tildelingen på et veldig interessant samspillsprosjekt. Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Vestby kulturkvartal er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet bygg, sier Geir Flåta, konserndirektør Bygg i AF Gruppen i en pressemelding.

Ordfører i Vestby kommune, Tom Anders Ludvigsen, har vært formann i byggekomiteen, som nylig innstilte AF Gruppen som entreprenør. Det etter å ha vurdert fire, store entreprenører til jobben, basert på kriterier som pris og kvalitet.

– Vi er veldig fornøyde med at disse fire ønsket å bygge kulturkvartalet vårt, og det AF Gruppen har levert. Kulturkvartalet er motoren i sentrumsplanen og blir et viktig bygg for oss, og nå er vi endelig i gang, sier Ludvigsen.

Kommunen har satt av 400 millioner kroner til kulturkvartalet, som i tillegg til kultursaler også skal inneholde biblioteket, kulturskolen og kontorer.

Artikkeltags