Bøndene tjente 662 000 kroner

I 2017 utgjorde samlet bruttoinntekt 662 000 kroner per gårdbruker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå