Klare lønnsforskjeller

Store forskjeller: Det er fortsatt betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Store forskjeller: Det er fortsatt betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. Det viser en ny SSB-rapport.

DEL

Lønnsveksten har vært litt større for kvinner enn for menn gjennom stort sett hele 2000-tallet. Kvinners andel av menns lønn har variert noe, fra 83,5 prosent i 2000 til 86,1 prosent i 2016.

Både for dem med videregående utdanning og for dem med universitets- og høyskoleutdanning ser man at menn tjener rundt 20 prosent mer enn kvinner.

Det er imidlertid stor variasjon avhengig av fagfelt. Det overordnede bildet er at forskjellen er minst innenfor kvinnedominerte fagfelt som helse- og sosialfag og lærerutdanninger og størst innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet, går det fram av rapporten.

Artikkeltags