Kommunen ga Rygge-eiere 800 000 kroner i skattelette

I fjor betalte Jotunfjell Partners over 900 000 kroner i eiendomsskatt for flyplassanlegget i Rygge. I år slipper selskapet unna med 113 000 kroner.