Casher inn over 30 millioner i eiendom – planlegger storutbygging i Trolldalen

Kjell Aanerød har nå kvittet seg med eiendommene sine på Solgård Skog i Moss og casher med det inn 32 millioner kroner. Kjøper er avfallsselskapet Stena Recycling som dermed flytter hele sin gjenvinningsvirksomhet ut av Trolldalen. Det gamle mottaksområdet for søppel skal bygges om til bolig og handel.

Artikkeltags