Eiendomsselskap skifter eier

Hallvard Hansen (72) har bestemt seg for å selge 90 prosent av aksjene i HSK Eiendomsdrift AS i Moss. Kjøper er Råde-selskapet Treelement Øst AS.