Har kapret Moss Bryggeri-navnet

Mosseølets venner har nylig opprettet aksjeselskapet Moss Bryggeri. Det gjør de for å beskytte varemerket.