Har solgt for 250 millioner kroner på Sjøhagen Brygge

Både eierne og meglerne er strålende fornøyd med salgsstarten av Sjøhagen Brygge.