Med appen til Espen skal du få vite hva som til enhver tid rører seg i Moss

Etter måneder med utviklingsarbeid, er teknoselskapet Loyaty straks klare for å lansere en helt ny app hvor man skal kunne få oversikt over det som til enhver tid rører seg i Moss.